Inleiding

We bekijken de wereld om ons heen vanuit collectieve overtuigingen en onze persoonlijke denkbeelden.  We leven nog steeds met een dualistisch bewustzijn. Dit houdt in dat onze hersenen binnenkomende informatie  verwerken aan de hand van tegenstellingen zoals van zwart- wit, goed-fout, groot-klein etc.

We groeien nu naar het eenheidsbewustzijn. Dit houdt in dat we de tegenstellingen overstijgen en vanuit een hogere punt de tegengestelde delen als een geheel gaan zien. Dit klinkt paradoxaal. Daarom willen we in deze rubriek actuele gebeurtenissen bepreken vanuit eenheidsbewustzijn. Waarom? Omdat  denken vanuit eenheid ons gelukkiger, liefdevoller en vreugdevoller maakt. In de eenheid is er geen plaats voor angst mee. Kunt u zich dat voorstellen?

Het fundamentele recht op een democratische samenleving

24 augustus 2015

Vechten voor vrijheid

democratie

De aarde schudt en spuugt vuur. De regen spoelt hele dorpen en steden weg. De wind raast en slingert huizen, bomen en mensen de lucht in. Oorlogshaarden laaien telkens weer op en de economische crisis zet zich stevig door. Onze planeet koerst gestaag naar de chaos. De oude orde is fundamenteel verstoord. Deze voldoet lang niet meer aan de wensen van de mens van nu en de nabije toekomst. Een nieuwe orde is zich in het collectieve onbewuste van de mensheid aan het ontwikkelen. De nieuwe mensen, jong en oud, dromen nu de toekomst. De bodem waarop de nieuwe orde gevestigd gaat worden wordt nu gereed gemaakt. Grote schoonmaakactie op de planeet. Het oude moet worden weggepoetst. Oude systemen, overtuigingen, normen en waarden moeten soms met geweld verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe. Pijn en lijden worden de bodem voor dromen en verlichting. 

Lees verder...

In het Midden-Oosten en delen van Afrika zijn miljoenen mensen opgestaan om hun gedroomde toekomst werkelijkheid te maken. Gewone broeders en zusters zonder intellectuele bagage, rijkdom en educatie hebben de roep van hun hart gehoord. Deze riep: Je bent een mens met een vrije wil. Vecht voor je fundamentele rechten.

Ze zijn in hun kracht gaan staan, hebben hun innerlijke stem verheven en luid laten horen en brandend van verlangen, gewapend met vertrouwen  en doelgerichtheid hebben ze de wapens  laten spreken. Uitgerust met onderlinge verbondenheid, saamhorigheid en geloof in de heiligheid van hun rechten zijn ze in de straten en pleinen toegesneld om hun rechten aan de onderdrukkers kenbaar te maken.

De goden stonden aan hun kant. De nieuwe tijd was in hun voordeel. Hun verzet was onverbiddelijk. De strijd heeft duizenden levens gekost. Maar de overwinning kwam. Ze kregen wat ze wilden namelijk verlost worden van hun onderdrukkers. De eerste stap in de nieuwe wereld hebben zij gemaakt: Het fundamentele recht op een democratische samenleving. De roes van de overwinning is nog steeds aanwezig en het ontwaken laat nog even op zich wachten.

Helaas is het in de 3D werkelijkheid niet mogelijk om de wensen onmiddellijk neer te zetten. Een proces van groei en ontwikkeling gaat er aan vooraf. Honderden jaren  geleden hadden dergelijke  processen honderden jaren en generaties nodig  om het beoogde resultaat te bereiken. Nu in de overgangsjaren naar de vijfde dimensie, naar de Eenheid,  verloopt de tijd vele male sneller. Het proces van groei en ontwikkeling  om het democratisch denken in de Arabische landen te verankeren in de samenleving zal maar een paar generaties nodig hebben.   

De nieuwe orde is dus nog lang niet gevestigd. Maar de eerste schreden zijn wel gezet. Meer levens zullen opgeofferd moeten worden om het uiteindelijk doel van een democratie te bereiken.

Maar mogen broeders elkaar doden? Mogen broeders elkaar onderdrukken en misbruiken? Mogen broeders en zusters elkaar haten? Mogen mensen hun bezit en welvaart voor zichzelf houden terwijl hun broeders en zusters lijden en van de honger sterven? Ik ben jou, jij bent mij. Is dit zo moeilijk te begrijpen en ernaar te handelen?

Ja zeker, het is erg moeilijk. In de 3D werkelijkheid wordt gedood in naam van God en vrijheid. In de oude wereld mag je je broeder misbruiken en haten. Je mag je rijkdom geheel voor jezelf houden terwijl je broeders en zusters verderop de straat sterven van de honger. Dit allemaal maken de driedimensionale werkelijkheid van dualiteit voor wat ze is. Een oord waar Gods kinderen leven in vergetelheid en onwetendheid op zoek naar het grote wonder van god en zichzelf. Maar dit is ook een bewustzijnsopleiding. Een zeer op de praktijk gerichte opleiding. Leren door ervaring. Leren door foute beslissingen en het ervaren van de gevolgen ervan. Eigenlijk is dit een school voor genieën. Alleen een genie kan zich van een simpel aapbewustzijn  naar een zelfreflectiebewustzijn ontwikkelen. Alleen een genie, een god is in staat om vanuit het volledige duister naar de felheid van het licht te durven komen door zijn eigen afkomst en doel te herinneren.

De aarde is een wonderbaarlijke planeet. Ze is een broedplaats voor groei en ontwikkeling van Het Bewustzijn. Veel soorten bewustzijn leven op de planeet in onderlinge afhankelijkheid van elkaar en er vindt voortdurende groei en ontwikkeling plaats door middel van afbraak en hergeboorte. Het fysieke leven bleek een geweldige impuls aan Het Bewustzijn te hebben gegeven.

Het hele universum komt onze heldendaden bewonderen terwijl wij nog steeds in de droom van de 3D dimensie verkeren. Wij zijn als planeet nog steeds niet bewust van onze grootsheid omdat we nog steeds niet ontwaakt zijn.

Maar dat duurt niet lang meer mensen. De collectieve ontwaking is nabij. De tekenen worden met de dag zichtbaarder. Het Midden-Oosten en delen van Afrika zijn ontwaakt uit de slaap van slavernij en onderdrukking. Vage herinneringen van hun afkomst en kracht vinden hun weg naar het licht. Het Westen begint ook uit de slaap te ontwaken. Het Westen is inmiddels aan democratie  gewend maar aan consumeren en materiële welvaart  verslaafd geraakt. De economische crisis zal de nodige impulsen geven en vrijwillig of uit pure noodzaak  zullen mensen van hun verslaving soms coldturkey afkicken.

Ik ben jou en jij bent mij zal in de harten weerklinken. Het ik zal plaats voor het wij maken. Het en/of zal verdwijnen uit de taal en vervangen worden door en/en. Goed en slecht, moeten en straffen zullen plaats maken voor acceptatie, erkenning voor alles wat is, voor mogen, ontdekken, leren en onvoorwaardelijk lief hebben.

Begin er nu zelf mee.

 

 

Vluchtelingenstroom

16 juni 2015

Een andere kijk op de stroom vluchtelingen naar Europa.

 

vluchtelingenstroom

Op het moment vindt een ware volksverhuizing plaats op onze planeet. Oorlog, totalitaire regiems en  extreme geloofsovertuigingen zijn  vaak redenen dat mensen hun land te verlaten. Op zoek naar veiligheid in Europa.

De meningen in Europa hierover verschillen. Een grote groep mensen is bang voor de vluchtelingen en voor het gevolg dat hun komst zou kunnen hebben op hun financiële situatie. Anderen zijn bang voor nieuwe culturen en andere religies. Dit kan hun eigen cultuur en religie gaan overschaduwen. Gelukkig is er ook een kleine groep mensen die open staat om vluchtelingen de helpende hand te bieden. 

De vraag is  ‘Wat is de spirituele betekenis van deze volksverhuizing?’  Is er een diepere betekenis? Inderdaad deze volksverhuizing past goed in de ontwikkelingsfasen waarin de mensheid nu verkeert. Vermenging van culturen is van oudsher gevreesd maar heeft altijd tot goede resultaten geleid .

Lees verder...

Het is noodzakelijk om elkaar beter te leren kennen vanuit een open hart en open geest. De vluchtelingen, met hun eigen cultuur en problemen, bieden ons de kans om te oefenen in accepteren van iets dat we niet gewend zijn. We kunnen van elkaars cultuur leren. Want iedere cultuur heeft een eigen waarde. Het omarmen van nieuwe culturen zal ons bewustzijn verruimen. En door het omarmen van de nieuwe broeders en zusters zal ons hart opener gaan. Ook ons fysieke lichaam zal door de gemengde huwelijken een metamorfose ondergaan.

De nieuwe mens zal over de hele wereld veel meer op elkaar gaan lijken. De verschillen tussen zwart en wit zullen meer en meer verdwijnen. De nieuwe mens zal een donkerder huidskleur hebben dan de witte huid van de Noord-Europese mens. En de bijna zwarte huid van sommige mensen zal lichter worden. De ogen, en met name de pupillen, zullen groter worden. De lengte zal  toenemen. En de persoonlijkheid van de mensen zal dichter tot elkaar komen. Dit betekent niet dat de uniekheid van ieder mens zal verdwijnen. Integendeel. Ieder mens is en zal altijd uniek blijven. Als we op deze wijze vanuit de wijsheid van de meesters naar het fenomeen  vluchtelingen kijken, zullen we de mensen die naar ons toekomen, met open armen ontvangen en een plek in ons hart en de samenleving  geven. Dan zullen geleidelijk de vluchtelingenkampen mede  leiden tot een integratie van volkeren.

 Europeanen hebben op dit moment het grootste percentage geïncarneerde oude zielen. Deze hebben als doel de overgang naar de volgende evolutiefase te stimuleren. De vluchtelingen die naar Europa komen zijn de uitverkorenen. Dit zijn de zielen die op aarde zijn gekomen om zich met het Europese ras te vermengen ten einde hier in Europa het begin te maken van de evolutie. Een reden des te meer om ons hart en ziel voor deze mensen te openen.

 

 

Economische situatie in Griekenland

20 april 2015

De economische situatie in Griekenland.

Griekenland crisis

Hoe kun je de economische situatie in Griekenland zien in het licht van de eenheidsdimensie?

De economie is een begrip dat wij mensen vanuit ons intellect en ons dualistisch bewustzijn hebben ontwikkeld. De oude  economie is gericht op groei, macht, onderdrukking, rijkdom, concurrentie en het overleven van de sterksten.

Het streven naar meer, rijker en machtiger kan niet eindeloos doorgaan. Er komt een moment dat verzadiging optreedt. Dan is de afstand tussen arm en rijk, macht en onmachtig zo groot  geworden dat het tot flinke problemen en zelfs oorlog kan leiden.

Wij naderen de nieuwe tijd en de nieuwe economie. In de nieuwe economie zal de afstand tussen de uitersten zoals arm-rijk, macht-onmacht  steeds kleiner wordt. Uiteindelijk smelten ze samen tot een situatie van overvloed, liefde, geluk voor iedereen over de hele wereld.

Lees verder...

Laten we ons richten op de Europese  economische gemeenschap waar Griekenland deel vanuit maakt. Deze gemeenschap is in de zestiger jaren gestart vanuit een ideaal van een verenigd Europa als voorloper van een verenigde wereld. Het idee van vereniging, kwam voort uit het onbewuste van een aantal mensen uit die tijd. Anderen gaven hier vorm aan. In de loop der jaren is helaas het ideaal van een verenigd Europa cq wereld op de achtergrond geraakt. Macht en  winst hebben de overhand gekregen. Met als gevolg dat  arme landen die in een andere ontwikkelingsfase verkeerden, lid zijn gemaakt van de Europese gemeenschap en helaas ook tot de monetaire gemeenschap. De landen waren nog niet klaar om toe te treden tot de economische gemeenschap. De gevolgen van deze dualistische beslissing zien wij nu aan de landen rondom de Middellandse zee. De landen konden en kunnen ook niet aan de economische eisen van de gemeenschap voldoen.

Toen Griekenland toegelaten werd tot de EU was zij een jonge economie. Veel Grieken, met een loon ver beneden het Noord Europese standaard, werden geconfronteerd  met geïmporteerde rijkdom van Europa:  auto’s, elektronica, eten ed. Mensen gingen van alles doen om ook aan geld te komen vanuit de wens ook rijk te zijn. In Griekenland hebben talloze mensen met macht dit weten te verwezenlijken. Een geliefd en veel voorkomende bezigheid was het misbruik maken van de Europese subsidies. Dit geld verdween in de zakken van gretige en slimme mensen.  Ook gingen mensen belasting ontduiken. Belasting  was in de cultuur van Griekenland iets nieuws. De gewone man was niet gewend aan belasting betalen. En rijke Grieken sluisden  hun geld naar het buitenland. De overheidskas raakte leeg en zij werd slecht beheerd.

Griekenland kan nu niet meer aan de Europese eisen voldoen. Het is onmogelijk om in een korte tijd een oud gevestigde cultuur te veranderen. De Europese unie heeft aan Griekenland miljarden geboden en biedt nog steeds geld. De veronderstelling daarbij is dat geld alles oplost. Maar geld is een deel van de oplossing . Samenwerking, begeleiding, onderwijs is het tweede deel van de oplossing. In plaats van miljarden zijn er dus mensen nodig om samen met de Grieken een nieuwe systeem neer te zetten. Nu is het te laat daarvoor.

Maar niets gebeurt voor niets. Iedere gebeurtenis maakt deel uit van de volgende. We zitten nu aan het begin van de nieuwe tijd. De nieuwe tijd kan pas neergezet worden als de oude niet meer werkt. En ja, de oude economie en de huidige monetaire unit van Europa werkt niet meer. Ze staat op het punt om ineen te storten. Griekenland zal de aftrap geven. Dat is niet verwonderlijk. In het verre verleden, nog voor Christus geboorte,  heeft Griekenland het begrip democratie aan de wereld geschonken. Nu zal het Griekenland zijn die de nieuwe economie introduceert. Op papier klinkt dit  mooier dan het in de praktijk is. Het zal veel pijn en verdriet geven aan de burgers van Griekenland. Een groot deel van het volk lijdt nu al honger. En in het land zelf heerst chaos. Maar uit de chaos zal de nieuwe economie verrijzen.

Het oude begrip economie zal in de nieuwe dimensie langzaam verdwijnen. Nieuwe woorden zullen komen zoals samen delen, verdelen, overvloed, tevredenheid,respect voor de aarde, vereniging en samenwerking tussen mens en aarde.